Guest

Welcome

LOGIN

MOST POPULAR

Gangsters

RATE THIS GAME:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Favorites: 0 12 views

Gangsters

Game info
Gangsters

Description:

พวกอันธพาลคือการทำร้ายร่างกายแบบยิงพิกเซลซึ่งผู้เล่นสามารถควบคุมแก๊งได้ เป้าหมายของเกมคือการปกป้องสนามหญ้าของคุณจากแก๊งคู่แข่ง กราฟิกเป็นแบบย้อนยุคและแบบพิกเซล แต่เกมเพลย์นั้นน่าตื่นเต้นเข้มข้นและมีเลือด คุณสามารถใช้อาวุธที่แตกต่างกันเช่นปืนพกและปืนกลเพื่อต่อสู้กับแก๊งคู่แข่ง รูปแบบการเล่นเป็นไปตามหลักฟิสิกส์ คุณต้องควบคุมสมาชิกทั้งสามคนของแก๊งค์ของคุณ ใช้ปุ่ม W เพื่อเลื่อนทีมของคุณไปข้างหน้าและใช้ปุ่ม E เพื่อยกแขนของสมาชิกเพื่อยิงอาวุธหรือหมัดด้วยหมัดของพวกเขา คุณสามารถเอาชนะแก๊งอื่นและแสดงให้เห็นว่าหัวหน้ามาเฟียตัวจริงคือใคร?
To jump player one use W and player two use I To use the weapon player one use E and player two use O

Do You Like This Game?

Embed this game on your MySpace or on your Website:

More games
Leave a Reply

Your email address will not be published.